KerkLogo
Facebook YouTube

Bedienings

Gemeentebestuur

Hendrik Lourens Belinda Carma
Hendrik Claasen Lourens Grobbelaar Belinda Bothma Carma Nell
Gemeentefasiliteerder Tentmaker en Leraar Maatskaplike Beampte Administrasie
Sel: 082 773 7506 Sel: 066 231 7044 Sel: 071 938 5524 Tel: 011 849 7735
Stella Janette Elize Rico
Stella Loubser Janette Appelcryn Elise Strydom Rico van Rensburg
Gemeentebediening Sending & Evangelisasie Eredienste Selgroepe
Sel: 083 253 6484 Sel: 072 228 1671 Sel: 083 467 1072 Sel: 084 620 1326
Pieter Nico Strydom
Pieter Grove Nico Strydom Nico Nell
Leierouderling Wyke, nagmaal, tellers Finansies
Sel: 082 421 2174 Sel: 062 507 0697 Sel: 083 305 6975

Bedieningsleiers

Willie Elsabe Elanza Francois
Willie Haasbroek Elsabe Nell Elanza Barnard Francois van Rensburg
Way of the Master Seniorburgers Bybelstudiegroep Instandhouding
Piere Bobby Deon Eddie
Piere du Preez Bobby Venter Deon Brits Eddie van Rooyen
Musiekbediening Musiekbediening Klankbediening Ondersteuningsgroepe
Hennie Neels Joost Johan
Hennie Fourie Neels van Zyl Joos Becker Johan Brits
Seniorburgers Manne- en Woensdagaand bidure Verwelkoming Basaar
Annemarie Suzette Belinda Jac
Annemarie Grobbelaar Suzette Kleynhans Belinda Bothma Jac Zaayman
KleuterParkie BorrelBudz KletsKlub BASIC
Charyn Ronel Marno
Charyn Myburgh Ronel Myburgh Marno van Dyk
Finale jaar teologiese student Afkondigings Gemeentekamp